Classificació

NOTA : ASCIENDEN LOS DOS PRIMEROS

Dentro de las 4 ULTIMAS JORNADAS se esta exento del arbitraje

No disposem de la classificació d'aquesta divisió